Tất cả
Tướng: 105
Trang phục: 249
Rank: Tinh Anh V
800,000đ
Tướng: 104
Trang phục: 155
Rank: Kim Cương I
550,000đ
Tướng: 104
Trang phục: 212
Rank: Cao Thủ
650,000đ
Tướng: 106
Trang phục: 207
Rank: Tinh Anh III
650,000đ
Tướng: 104
Trang phục: 212
Rank: Cao Thủ
800,000đ
Tướng: 102
Trang phục: 199
Rank: Cao Thủ
700,000đ
Tướng: 106
Trang phục: 267
Rank: Kim Cương I
750,000đ
Tướng: 106
Trang phục: 271
Rank: Cao Thủ
800,000đ